BB 家中消暑百科全書 1.2

205bc-a-title02.gif (7678 bytes)


在 火 傘 高 張 熱 到 爆 炸 的 夏 天 , 很 多 人 都 將 窗 戶 緊 閉 , 用 冷 氣 來 降 低 室 溫 , 這 樣 做 雖 然 可 以 令 室 內 清 涼 , 但 卻 會 令 廢 氣 在 室 內 積 聚 , 影 響 健 康 。

每 日 將 窗 戶 開 啟 數 小 時 , 令 空 氣 流 通 , 才 可 以 有 效 將 室 內 廢 氣 換 走 。

    

205bc-a0201.gif (7800 bytes)

好 幫 手

溫 度 計 、 濕 度 計

───────────

對 BB 來 說 , 最 理 想 的 室 溫 是 十 八 至 二 十 二 度 , 濕 度 為 百 分 四 十 至 六 十 , 在 BB 房 內 掛 上 溫 度 計 及 濕 度 計 , 那 就 萬 無 一 失 了 。

好 幫 手
風 扇 、 鴻 運 扇 、 掛 牆 風 扇
───────────

使 用 風 扇 散 熱 , 千 萬 不 要 讓 風 直 接 吹 到 BB , 最 佳 方 法 便 是 利 用 掛 牆 風 扇 , 用 意 是 令 室 內 空 氣 流 通 。

205bc-a0202.gif (6787 bytes)

205bc-a0203.gif (8968 bytes)

好 幫 手

冷 氣 機 、 分 體 式 冷 氣 機

───────────

夏 日 三 十 多 度 的 氣 溫 當 然 要 開 冷 氣 , 可 是 別 忘 了 每 天 也 要 開 開 窗 戶 , 替 室 內 換 換 氣 , 否 則 滿 屋 「 死 氣 」 對 B B 健 康 有 損 。

好 幫 手
風 扇 保 護 網
───────────

記 住 不 要 讓 BB 接 觸 風 扇 , 為 了 保 障 BB 的 安 全 , 最 好 在 風 扇 外 加 上 保 護 網 。

205bc-a0204.gif (9155 bytes)

205bc-a0205.jpg (6105 bytes)

BB 不 懂 說 話 , 媽 咪 難 於 知 道 他 是 冷 是 熱 , 媽 咪 可 摸 摸 他 的 背 脊 及 手 仔 , 背 脊 冒 汗 當 然 表 示 要 開 大 冷 氣 , 手 仔 冰 冷 就 要 較 細 一 點 。

/images/stories/bno1-signoff.png

BB 相關文章

搜尋>>BB資訊


(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康

 (親子頻道):
今日BB  |  今日兒童